Η ιστορία της τυπογραφίας

Μια εξαιρετική σελίδα από το Νόησις, το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με την τυπογραφία και την ιστορία της: https://www.noesis.edu.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/